Vaccination i Stockholm: Att tänka på

Vaccination är en naturlig del av livet. Alla människor behöver någon gång vaccineras mer än de sprutor man får som bebis och i skolan. Det kan gälla en aggressiv influensaperiod som man vill skyddas ifrån, en utlandsresa till något tropiskt land eller, för kvinnor, Gardasil-vaccinaton mot livmoderhalscancer. Vaccination Stockholm är nödvändigt för att skydda sig mot allvarliga och ibland livshotande sjukdomar. I Stockholm bor mycket människor som behöver vaccineras vilket gör det bra att det finns många kliniker.

vaccination stockholmAtt vaccinera sig i Stockholm
Det kan uppstå problem när det gäller vaccination i Stockholm. Då det finns så mycket människor i staden är det lätt att det under perioder då ovanligt många reser utomlands, ofta under vinterhalvåret , blir fullt på vaccinationsklinikerna. Under denna period finns även influensan här hemma i Sverige vilket gör att ännu fler går till vårdcentralen för vaccination. Speciellt drop in-mottagningar kan bli fulla.

För att undvika detta när man ska gå till en mottagning för vaccination under denna period är att undvika drop in-mottagningar och istället vara noga med att boka en tid. Helst ska tiden bokas under den tidiga hösten, precis innan influensan börjar sprida sig. Då är det störst chans att få vaccinet i tid.

Klippklättring / bergsklättring

Featured

När man tar sig upp eller ner för något, exempelvis en bergvägg, så kallar man detta för att klättra. Klättring är ett övergripande samlingsnamn för många undergrenar. När man utför klättring så kan detta vara antingen med olika typer av utrustning eller utan, alla detta beror på vad för typ av klätterstil som man ska utöva.

Vad för tillbehör och verktyg som kan användas är speciella skor som ger bättre fäste; en påse för kritpulver som suger upp fukten som kan skapas på händerna, vilket då kan leda till att man tappar greppet; olika typer av selar och rep för säkerheten; vissa använder sig av hjälm, ifall det skulle falla sten ifrån berget eller ifall man skulle tappa fästet och ramla ner (från berg eller inomhusväggar).

När man klättrar inomhus så används det oftast en sele och rep, åtminstone för de mindre erfarna. Då står en person som motvikt i en sele, där repet går fäst genom en hake, för att sedan gå in genom en annan hake i taket av lokalen, för att sedan vara fäst i den som ska klättra. Detta används även när man över på att klättra i berg. I fall man skulle tappa greppet och falla ner, så finns den andra personen där för att se till att man inte faller till marken. Genom att vara fastspänd i rep kan man även få lite hjälp att ta sig uppåt.

Man kan klättra i de flesta olika berg och detta kallas oftast för olika saker. När man ska bestiga, exempelvis, Mount Everest så består bestigningen både av vandring och klättring genom alpina berg. När man utför en sådan stor och farlig klättring brukar man oftast vara flera, och kalla utmaningen för en expedition – detta räknas alltså som expeditionsklättring. Där behövs det annan utrustning som är anpassat efter klimatet, vilket är det samma även om man klättrar på en plats där det är varmare klimat.

Det finns alltså många olika typer av bergs och klippklättring, i olika typer av miljöer. Dessa kräver för sig olika typer av utrustning. När det kommer till vissa sporter är en del utrustning inte tillåten, då det finns regler för hur dem ska utföras. När det kommer till den traditionella klippklättringen så räknar man med en tur på ett visst avstånd. Man använder sig utav rep och säkringar, endast som säkerhetsåtgärd, dessa får alltså inte användas som hjälpmedel upp för berget. Får man hjälp så ogiltigförklaras bestigningen.