Tävlingsklättring

Det finns dem som utövar sporten bouldering, vilket kommer ifrån engelskans ord för klippa – boulder – där man klättrar på block av berg, vanligast utan säkerhetslina. Dock får man använda sig av en landningsmadrass, utifall olyckan skulle vara framme. Man får dock ha med sig kritpulver och även så ha på sig klätterskor. Detta är alltså en väldigt styrkekrävande sort av klättring som även kräver en del problemlösning. Man tävlar i kval och final, genom att försöka ta sig upp för olika väggar som är runt 3-4 meter höga. Man ges sex minuter för varje vägg, för att lösa vilken väg som är snabbast eller bäst upp. Man har fritt val av försök på sig, men poängen räknas också ifrån hur många gånger man försöker.

En annan klättringssport kallas för lead. Där använder man sig av en säkerhetslina och ska finna bästa vägen upp för väggen genom att på vägen säkra fast sig i olika hakar. Här vinner den som kommer längst upp på väggen, där svårighetsgraden ökar i takt med altituden. Även i denna gren använder man sig av kval för att sedan övergå till finaler. De som ska klättra får aldrig se någon annan klättra väggen, detta är för att man inte ska få någon uppfattning om vilken väg som är lättast upp.