Utrustning

När man ska bergsklättra finns det vissa typer av utrustning som är vital för utförandet. Vad för typ av klätterstil man ska utföra påverkar också vad som kan komma att användas. Men några av de vanligaste delarna av utrustningen brukar bestå av bra kläder, som är anpassade till utflykten eller bestigningen, bra skor, hjälm och en hel del annan typ av rustning.

Om man ska klättra utomhus så finns det olika varianter för att ta sig uppåt. På vissa ställen finns det förborrade hål med bultar att fästa sig i, medan det vid mer fri klättring kan behövas kilar för att göra en säker klättring. Även utomhus använder man sig av ett långt rep, så detta är självklart vitalt när man ska använda sig av den klätterstilen. För att kunna använda sig av repet behöver man då även en sele som sitter bekvämt. Till detta behövs det också en repbroms, där den som står som säkringsperson får mer friktion mot repet och då lättare kan hålla emot ifall klättraren tappar fästet och faller. Det finns alltså en uppsjö av olika typer av utrusning som kan krävas för att kunna klättra säkert och bra, så det är viktigt att ha bra information om dessa.